Storlek
Pälsvård
Aktiveringsbehov
Det senaste

Ändringar & Förbättringar: Februari

Vi älskar ständig förbättring! Under februari så fortsätter vi att fokusera på bas data för olika hundraser, i första hand metadata som underlättar navigering och filtrering. Informationen och meta...

Lure Coursing

Aktiviteter
I Lure Coursing så jagar hunden ett konstgjort bete över en angiven sträcka eller bana, en sådan bana kan variera i utseende och längds...

Agility

Aktiviteter
Agility är en hundsport där en hund leds utan koppel eller andra hjälpmedel genom en hinderbana på tid. Hundföraren får varken röra hun...

Brukshund

Aktiviteter
Brukshund är en väldigt bred benämning av hundar som används för nyttoändamål, tex som en del av ett yrke eller eller tjänst. Några...

Vinthundar

Rasgrupper
Hundraserna i grupp 10 användes ursprungligen för hetsjakt, där hunden själv eller i grupp, jagar ikapp bytet och nedlägger det. Denna ...