Skapad
2021-02-16 12:52
Uppdaterad
2021-02-18 20:52
Kategori
nyheter
Taggar
---
Ändringar & Förbättringar: Februari

Vi älskar ständig förbättring! Under februari så fortsätter vi att fokusera på bas data för olika hundraser, i första hand metadata som underlättar navigering och filtrering.

Informationen och metadata för de olika hundraserna vill vi hela tiden basera på flera källor, men vi kommer gruppera enligt filter vi tycker passar för siten. I stora drag så betyder det att vi vill hålla oss till enkla grupperingar så som tex: Låg, Medel och Hög.

Med hjälp av datan som presenteras för respektive hundras på siten så hoppas vi vägleda och skapa medvetenhet om man tänker på att skaffa en hund.

Storlek

Vi vill göra det lättare att hitta hundraser baserat på storlek, iden är att hålla det enkelt och fortsatt erbjuda filtrering på tre olika kategorier: Liten, Mellan och Stor

Hundstorlekar kommer grupperas enligt följande intervall:

  • Liten 1-10 kg:
  • Mellan: 11-25kg
  • Stor: 26-70+ kg

Aktiveringsbehov

Filtrering för aktiveringsbehov har även ändrats i sök och betydligt fler hundraser har nu klassificerats enkligt deras aktivitetsbehov, med denna data hoppas vi kunna matcha en hundras till lämplig ägare och livsstil.